top of page

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 13 maart 2022

 

www.aesglobalonline.com & www.aesglobalus.com ('Website') wordt geleverd door ADVANCED ELECTRONIC SOLUTIONS GLOBAL LTD (AES Global Ltd) ('wij'/'us'/'onze'). Door dit te doen, kunnen we mogelijk persoonlijke informatie over u ontvangen en verwerken. Als verwerkingsverantwoordelijke van deze informatie verstrekken we deze privacyverklaring ('kennisgeving') om onze benadering van persoonlijke informatie uit te leggen. Deze kennisgeving maakt deel uit van onze gebruiksvoorwaarden, die het gebruik van deze website regelen.

 

We zijn alleen van plan om persoonlijke informatie eerlijk en transparant te verwerken zoals vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming (VK AVG). In het bijzonder, voordat we informatie van u verkrijgen (inclusief door het gebruik van cookies) zijn we van plan u te wijzen op deze Verklaring, u te laten weten hoe we van plan zijn de informatie te verwerken (inclusief door het gebruik van cookies) en dat we de informatie alleen zullen verwerken zoals toegestaan door de wet. De Britse AVG definieert ook bepaalde 'speciale categorieën' van persoonlijke informatie die als gevoeliger worden beschouwd. Deze categorieën vereisen een hoger beschermingsniveau, zoals hieronder toegelicht.

 

Natuurlijk kunt u door delen van deze Website bladeren zonder enige informatie over uzelf te verstrekken en zonder cookies te accepteren. In dat geval is het onwaarschijnlijk dat we informatie over u zullen bezitten en verwerken.

 

We beginnen deze Verklaring met het uiteenzetten van de voorwaarden waaraan we moeten voldoen voordat we uw gegevens verwerken. U kunt echter beginnen met de tabel in clausule 4, die een samenvatting geeft van wat we van plan zijn te verzamelen, of de tabel in clausule 8.5, die ons gebruik van cookies samenvat. De Verklaring legt ook enkele van de beveiligingsmaatregelen uit die we nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, en vertelt u bepaalde dingen die we wel of niet zullen doen. U dient deze Verklaring samen met de Gebruiksvoorwaarden te lezen.

 

Soms, wanneer u een nieuwe dienst of product van ons afneemt, of het nemen van een nieuwe dienst of product bespreekt, maar er toch van afziet, willen we u misschien meer informatie geven over soortgelijke diensten of producten via e-mail of andere schriftelijke elektronische communicatie. In die situatie geven we u altijd de mogelijkheid om te weigeren die verdere informatie te ontvangen en u kunt op elk moment van gedachten veranderen (opt-out) door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) zoals uiteengezet in clausule 1.4. Elke keer dat we dergelijke informatie verstrekken, zullen we proberen u te herinneren aan uw recht om u af te melden.

Identiteit en contactgegevens

 1. Registratienummer: NI072570

 2. Maatschappelijke zetel: Unit, 4C Kilcronagh Business Park, Cookstown, Tyrone, BT80 9HJ

 3. gdpr@aesglolbalonline.com

 4. Onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) zou graag van u op de hoogte zijn met betrekking tot alle zaken met betrekking tot gegevensbescherming en kan per e-mail worden gecontacteerd op gdpr@aesglobalonline.com.

 

Wanneer we informatie van u mogen verzamelen.

​We zullen alleen persoonlijke informatie over u verzamelen als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. U heeft ons duidelijk verteld dat u er tevreden mee bent dat wij die informatie verzamelen voor het specifieke doel of de specifieke doeleinden die wij hebben gespecificeerd.

 2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben.

 3. De verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wet.

 4. De verwerking is noodzakelijk om iemands leven te beschermen.

 5. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die van algemeen belang is.

 6. De verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van ons of van een ander, maar in dit geval zullen we die belangen afwegen tegen uw belangen.

 

Hoe toestemming te geven?

 1. Als we uw toestemming nodig hebben om bepaalde informatie te verzamelen en te gebruiken, bieden we u de mogelijkheid om ons te vertellen dat u die informatie graag verstrekt op het moment dat u deze verzamelt.

 2. Als u op enig moment van gedachten verandert en besluit dat u uw toestemming wilt intrekken, laat het ons dan weten en we zullen ons best doen om te stoppen met het verwerken van uw informatie op de gespecificeerde manier, of we zullen uw gegevens verwijderen als er geen blijvende reden om het te bezitten.

 3. Als u niet instemt met een bepaald deel van de verwerking, zullen we ons inspannen om ervoor te zorgen dat de website en onze service blijven werken zonder dat die informatie nodig is.

Informatie die we van u verwachten te verzamelen

We zijn van plan de volgende soorten informatie van u te verzamelen:

 

Informatietype - Doel en gerelateerde details - Rechtvaardiging

Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)

 • We verzamelen dit om een extra garantieverzoek te verwerken

 • Deze informatie kan worden overgedragen naar de VS en nadat we de mogelijke risico's vanwege het ontbreken van waarborgen hebben uitgelegd, hebt u uitdrukkelijk ingestemd met deze overdracht

 • (Motivering) We zullen om uw toestemming vragen

Installatiegegevens (bedrijfsnaam, naam installateur, installateur/bedrijfsnummer)

 • We verzamelen dit om een extra garantieverzoek te verwerken

 • Deze informatie kan worden overgedragen naar de VS en nadat we de mogelijke risico's vanwege het ontbreken van waarborgen hebben uitgelegd, hebt u uitdrukkelijk ingestemd met deze overdracht

 • (Motivering) We zullen om uw toestemming vragen

Computergegevens (webbrowser, apparaattype, IP-adres)

 • We verzamelen dit om analyses te leveren om de browse-ervaring van klanten te verbeteren.

 • (Motivering) We zullen om uw toestemming vragen

Browsegegevens (bekeken pagina's, tijdsduur op elke pagina, klikken)

 • We verzamelen dit om analyses te leveren om de browse-ervaring van klanten te verbeteren.

 • (Motivering) We zullen om uw toestemming vragen

We kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen uit een aantal bronnen, waaronder de volgende:

 1. Van u wanneer u ermee instemt een dienst of product van ons af te nemen, in welk geval dit uw contactgegevens, geboortedatum, hoe u voor het product of de dienst betaalt en uw bankgegevens kan zijn.

 2. Van u wanneer u contact met ons opneemt met een vraag of naar aanleiding van een bericht van ons, in welk geval dit ons iets kan vertellen over hoe u onze diensten gebruikt.

 3. Tijdens uw interactie met deze website kunnen we automatisch technische informatie verzamelen over uw apparatuur, browse-acties en -patronen (zoals uw internetprotocoladres (IP-adres), uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browserplug- in typen en versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze Website). We kunnen deze persoonlijke informatie verzamelen door cookies en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken.

 4. Uit documenten die voor het publiek beschikbaar zijn, zoals het kiezersregister.

 5. Van derden aan wie u informatie heeft verstrekt met uw toestemming om deze door te geven aan andere organisaties of personen - wanneer we dergelijke informatie ontvangen, laten we u dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is weten.

Als u weigert om de gevraagde informatie te verstrekken, moeten we mogelijk stoppen met het leveren van die dienst als die informatie nodig is voor een dienst die wij aan u leveren.

Als u op enig moment denkt dat we u hebben uitgenodigd om informatie te verstrekken zonder uit te leggen waarom, aarzel dan niet om bezwaar te maken en om onze redenen te vragen.

 

 

Uw persoonlijke gegevens gebruiken

Gegevensbescherming, privacy en beveiliging zijn belangrijk voor ons, en we zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor specifieke doeleinden en zullen dergelijke persoonlijke informatie niet langer bewaren dan nodig is om deze doeleinden te bereiken. Hieronder volgen voorbeelden van dergelijke doeleinden. We hebben hieronder ook aangegeven welke GDPR-rechtvaardiging in het VK van toepassing is, maar dit hangt af van de omstandigheden van elk geval.

 1. Om ons te helpen u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt. Dit is normaal gesproken nodig voor de uitvoering van ons contract.

 2. Om ons te helpen bij het identificeren van accounts, diensten en/of producten die u van tijd tot tijd van ons of geselecteerde partners zou kunnen hebben. We kunnen dit automatisch doen met behulp van een scoresysteem, dat gebruikmaakt van de persoonlijke informatie die u heeft verstrekt en/of alle informatie die we over u hebben en persoonlijke informatie van externe bureaus (inclusief kredietinformatiebureaus). We gebruiken uw gegevens alleen voor dit doel als u hiermee instemt.

 3. Om ons te helpen bij het beheren en om contact met u op te nemen over een verbeterd beheer van alle accounts, diensten en producten die we eerder hebben geleverd, nu leveren of zullen of in de toekomst zullen leveren. Vaak zal dit nodig zijn, maar soms zijn de verbeteringen niet nodig. In dat geval zullen wij u vragen of u hiermee akkoord gaat.

 4. Om ons in staat te stellen marketinganalyses en klantprofilering uit te voeren (inclusief met transactie-informatie), onderzoek te doen, inclusief het maken van statistische en testinformatie. Hiervoor is soms toestemming nodig, maar soms wordt dit vrijgesteld als marktonderzoek.

 5. Om fraude of verlies te helpen voorkomen en opsporen. Dit gebeurt alleen in bepaalde omstandigheden wanneer wij dit nodig achten of de wet dit vereist.

 6. Om ons in staat te stellen contact met u op te nemen via schriftelijke elektronische middelen (zoals e-mail, sms- of multimediaberichten) over producten en diensten die door ons worden aangeboden wanneer:

 7. Deze producten zijn vergelijkbaar met de producten die u al bij ons hebt gekocht, u kreeg de mogelijkheid om u af te melden voor contact met ons op het moment dat uw persoonlijke gegevens oorspronkelijk door ons werden verzameld en op het moment van onze daaropvolgende communicatie met u, en u hebben er niet voor gekozen om contact met u op te nemen.

 8.  

 9. Om ons in staat te stellen op enigerlei wijze contact met u op te nemen (inclusief per post, e-mail, telefoon, bezoek, sms- of multimediaberichten) over producten en diensten die door ons en geselecteerde partners worden aangeboden waar u ons uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 10. We kunnen communicatie met u (inclusief telefoongesprekken en e-mails) monitoren en opnemen voor kwaliteitsborging en naleving.

 11. Voordat we dat doen, vertellen we je altijd wat onze bedoelingen zijn en wat het specifieke doel is van het maken van de opname. Soms zijn dergelijke opnames nodig om aan de wet te voldoen. Als alternatief kan de opname soms nodig zijn voor ons legitieme belang, maar in dat geval nemen we het gesprek alleen op als ons belang zwaarder weegt dan het uwe. Dit hangt af van alle omstandigheden, met name het belang van de informatie en of we de informatie op een andere, minder ingrijpende manier kunnen verkrijgen.

 12. Als we denken dat de opname nuttig voor ons zou zijn, maar dat dit niet nodig is voor ons legitieme belang, zullen we u vragen of u instemt met de opname en zullen we een optie bieden om ons te laten weten dat u ermee instemt. Als u in die situaties geen toestemming geeft, wordt het gesprek automatisch beëindigd of wordt het niet opgenomen.

 13. Wanneer dit wettelijk verplicht is, controleren we uw gegevens bij fraudepreventiebureaus. Als u valse of onnauwkeurige informatie verstrekt en wij vermoeden fraude, zijn wij van plan dit vast te leggen.

 

 

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken, behalve in overeenstemming met deze Verklaring, en dan alleen in een van de volgende omstandigheden:

 1. Zij zullen de gegevens namens ons verwerken als gegevensverwerker (waarbij wij de gegevensbeheerder zullen zijn). In die situatie hebben we altijd een contract met de gegevensverwerker zoals uiteengezet in de Britse AVG. Dit contract biedt aanzienlijke beperkingen met betrekking tot de manier waarop de gegevensverwerker werkt, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens in dezelfde mate worden beschermd als in deze Verklaring wordt bepaald.

 2. Soms kan het nodig zijn om gegevens te delen met een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voordat we dat doen, vertellen we het je altijd. Houd er rekening mee dat als we informatie over u ontvangen van een derde partij, we u dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk daarna laten weten; dat is vereist door de Britse AVG.

 3. Als alternatief kunnen we het soms in uw belang achten om uw informatie naar een derde partij te sturen. Als dat het geval is, vragen we altijd of je akkoord gaat voordat je het verzendt.

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt namens iemand anders, bevestigt u dat u hen de informatie hebt verstrekt die in deze Verklaring wordt uiteengezet en dat zij geen bezwaar hebben gemaakt tegen dergelijk gebruik van hun persoonlijke informatie.

We kunnen andere mensen en organisaties toestaan om persoonlijke informatie die we over u hebben te gebruiken in de volgende omstandigheden:

 

 

 1. Als wij, of vrijwel al onze activa, worden verworven of worden verworven door een derde partij, in welk geval persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard, over onze klanten, een van de overgedragen activa zal zijn.

 2. Als ons legitiem is gevraagd om informatie te verstrekken voor wettelijke of regelgevende doeleinden of als onderdeel van juridische procedures of toekomstige juridische procedures.

 3. We kunnen bedrijven en personen in dienst nemen om namens ons functies uit te voeren en we kunnen uw persoonlijke gegevens aan deze partijen bekendmaken voor de hierboven uiteengezette doeleinden, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van bestellingen, het bezorgen van pakketten, het verzenden van post en e-mail, het verwijderen van herhaalde informatie van klanten lijsten, het analyseren van gegevens, het bieden van marketinghulp, het verstrekken van zoekresultaten en links (inclusief betaalde vermeldingen en links) en het verlenen van klantenservice. Van tijd tot tijd kunnen deze andere mensen en organisaties aan wie we uw persoonlijke gegevens doorgeven, zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met deze verklaring en de Britse AVG worden behandeld. We eisen dat alle externe dienstverleners die uw persoonlijke gegevens voor ons (als onze gegevensverwerker) verwerken, de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan niet toe dat ze uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Informatie beschermen

 1. We hebben strikte veiligheidsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen.

 2. We werken eraan om de veiligheid van uw informatie tijdens verzending te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL)-software om de informatie die u invoert te coderen.

 3. We handhaven fysieke, elektronische en procedurele waarborgen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijk identificeerbare klantinformatie. Onze beveiligingsprocedures houden in dat we af en toe een identiteitsbewijs kunnen vragen voordat we persoonlijke informatie aan u bekendmaken.

 4. Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Zorg ervoor dat u zich afmeldt wanneer u klaar bent met het gebruik van een gedeelde computer.

Het internet

 1. Als u met ons communiceert via internet, kunnen we u af en toe e-mailen over onze diensten en producten. Wanneer u ons voor het eerst persoonlijke informatie geeft via de website, zullen we u normaal gesproken de mogelijkheid geven om te zeggen of u liever niet dat we voor dat doel per e-mail contact met u opnemen. U kunt ons ook altijd een e-mail sturen (op het hieronder vermelde adres) als u van gedachten verandert.

 2. Houd er rekening mee dat communicatie via internet, zoals e-mails en webmails (berichten die via een website worden verzonden), niet veilig zijn tenzij ze versleuteld zijn. Uw communicatie kan door een aantal landen gaan voordat ze worden afgeleverd - dit is de aard van internet. We kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor ongeoorloofde toegang tot of verlies van persoonlijke informatie die buiten onze controle ligt.

Cookies en andere internettrackingtechnologie

 1. Wanneer we diensten verlenen, willen we ze gemakkelijk, nuttig en betrouwbaar maken. Hierbij worden soms kleine hoeveelheden informatie op uw computer geplaatst, die op een later tijdstip weer naar ons worden teruggestuurd. Dit worden 'cookies' genoemd. Deze cookies staan vermeld in de tabel bij clausule 8.5. Sommige websites gebruiken geen cookies, maar gebruiken gerelateerde technologie om informatie te verkrijgen over websitegebruikers, zoals JavaScript, webbakens (ook bekend als actietags of single-pixel gifs) en andere technologieën om de effectiviteit van hun advertenties te meten en om advertenties te personaliseren inhoud. Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunnen meerdere cookies in één bestand worden gevonden.

 2. Waar van toepassing heeft dit gedeelte van de Kennisgeving ook betrekking op die technologie, maar de term 'cookie' wordt overal gebruikt.

 3. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de diensten die u bij ons hebt aangevraagd, terwijl andere worden gebruikt om de diensten voor u te verbeteren, bijvoorbeeld door:

 4. Zodat u efficiënt tussen pagina's kunt navigeren

 5. Een service inschakelen om uw computer te herkennen, zodat u niet dezelfde informatie hoeft te geven tijdens één taak

 6. Erkennen dat u al een gebruikersnaam en wachtwoord hebt opgegeven, zodat u deze niet voor elke opgevraagde webpagina hoeft in te voeren

 7. Meten hoeveel mensen diensten gebruiken, zodat ze gebruiksvriendelijker kunnen worden gemaakt en dat er voldoende capaciteit is om ervoor te zorgen dat ze snel zijn

 8. Voor meer informatie over cookies kunt u een bezoek brengen aan:www.allaboutcookies.org,www.youronlinechoices.euofwww.google.com/policies/technologies/cookies/

 9. Deze website gebruikt, of staat het gebruik toe, van de volgende cookies:

 

Cookienaam - Cookiekwaliteiten - Toestemming nodig

_utma:

 • Slaat het aantal bezoeken op dat vanaf uw apparaat is gedaan, het tijdstip van het eerste bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek.

 • Categorie 2 - prestaties

 • Derde partij: een andere website plaatst de cookie

 • Permanente cookie, vervaldatum: 2 jaar vanaf het moment dat deze is geplaatst

Toestemming nodig = Ja

De in de bovenstaande tabel genoemde onderscheidingen zijn als volgt:

 1. First party cookies versus third party cookies - we plaatsen zelf first party cookies; cookies van derden worden geplaatst door andere entiteiten via onze website.

 2. Sessie- versus permanente cookies - sessiecookies blijven alleen bestaan voor de duur van dat bezoek; permanente cookies gaan langer mee.

 3. Categorieën 1-4 gevonden in de ICC UK Cookie-gids, zoals hieronder uitgelegd. Voor cookies van categorie 1 is uw toestemming niet vereist, hoewel we u nog steeds over die cookies moeten vertellen. Categorieën 2-4 vereisen uw specifieke en geïnformeerde toestemming.

 

Categorie 1 - Strikt noodzakelijk

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten, zoals winkelmandjes of e-facturering, niet worden geleverd.

We nemen in deze categorie cookies op die alleen worden gebruikt voor elektronische communicatie. (Het ICC verwijst niet naar deze cookies, maar de wet is hetzelfde.)

Categorie 2 - Prestaties

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het vaakst gaan en of ze foutmeldingen krijgen van webpagina's. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren.

Categorie 3 - Functionaliteit

Met deze cookies kan de website keuzes die u maakt onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en verbeterde, meer persoonlijke functies bieden. Een website kan u bijvoorbeeld lokale weerberichten of verkeersnieuws geven door in een cookie de regio op te slaan waarin u zich momenteel bevindt. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht in tekstgrootte, lettertypen en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te verlenen waar u om hebt gevraagd, zoals een livechatsessie.

Categorie 4 - Targeting en adverteren

Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagne te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de websitebeheerder. Ze onthouden dat je een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Heel vaak worden targeting- of advertentiecookies gekoppeld aan sitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt geleverd.

 1. Zoals met alle andere informatie die we van u kunnen verzamelen, zullen we werken aan het beschermen van de veiligheid van uw informatie tijdens verzending door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL)-software om de informatie die u invoert te coderen.

 2. De Website kan advertenties van derden en links naar websites van derden bevatten. We verstrekken geen persoonlijk identificeerbare persoonlijke informatie van klanten aan deze externe adverteerders of websites van derden, behalve waar toegestaan in overeenstemming met deze privacyverklaring. Zie echter voor wat betreft cookies clausule 8.

 3. We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor verlies die u kunt oplopen bij interactie met deze advertenties van derden of het gebruik van deze websites van derden.

Uw wettelijke rechten

 1. Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

 2. U heeft het recht om:

 3. Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een 'toegangsverzoek van een betrokkene'). Dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u hebben en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken.

 4. Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we over u hebben. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste informatie die we over u hebben, laten corrigeren, hoewel we mogelijk de juistheid van de nieuwe informatie die u ons verstrekt, moeten verifiëren.

 5. Verzoek om uw persoonlijke gegevens te wissen. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke informatie te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om door te gaan met het verwerken ervan. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht heeft uitgeoefend om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), wanneer we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we uw persoonlijke gegevens moeten wissen om aan de wet te voldoen. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.

 6. Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond, omdat u denkt dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die voorrang hebben op uw rechten en vrijheden.

 7. Verzoek beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten in de volgende situaties:

 8. als u wilt dat wij de juistheid van de informatie vaststellen;

 9. wanneer ons gebruik van de informatie onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen;

 10. waar u ons nodig heeft om de informatie te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of

 11. u heeft bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw informatie, maar we moeten verifiëren of we dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

 12. Vraag de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u, of een door u gekozen derde, uw persoonlijke informatie verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

 13. Toestemming intrekken wanneer we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Indien dit het geval is, informeren wij u op het moment dat u uw toestemming intrekt.

 14. U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

 15. Het kan zijn dat we specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke informatie te waarborgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

 16. We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

 

Verdere informatie

 1. Als u meer informatie wilt of opmerkingen heeft over deze Verklaring, of als u een van uw wettelijke rechten wilt uitoefenen, kunt u schrijven naar onze functionaris voor gegevensbescherming zoals beschreven in clausule 1.4.

 2. Houd er rekening mee dat we deze verklaring mogelijk af en toe moeten wijzigen, bijvoorbeeld als we de cookies die we gebruiken wijzigen. Als we dat doen, zullen we de gewijzigde versie op de Website publiceren. In die situatie zullen we proberen u op de hoogte te stellen van de wijziging, maar het is ook uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of deze Verklaring is gewijzigd.

 3. U kunt ons om een kopie van deze Verklaring vragen door te schrijven naar het bovenstaande adres of door een e-mail te sturen naar gdpr@aesglolbalonline.com. Deze verklaring is van toepassing op persoonlijke informatie die we over individuen bewaren. Het is niet van toepassing op informatie die we hebben over bedrijven en andere organisaties.

Voorbeeld korte kennisgeving en toestemmingsverzoeken

Privacyverklaring in korte vorm

Dit is een samenvatting van hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en behandelen wanneer u deze website gebruikt. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt (vanwaar u deze ook bezoekt), over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt, is het belangrijk dat u onze volledige privacyverklaring leest op www.aesglobalonline. nl/privacy.

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens.

Onze volledige gegevens zijn:

 • Registratienummer: NI072570

 • Maatschappelijke zetel: Unit, 4C Kilcronagh Business Park, Cookstown, Tyrone, BT80 9HJ

 • gdpr@aesglolbalonline.com

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. Als u vragen heeft over deze samenvatting of onze volledige privacyverklaring, of over onze gegevensbeschermingspraktijken, neem dan contact op met de DPO via e-mail op gdpr@aesglobalonline.com.

We nemen uw privacy serieus en zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals beschreven in onze volledige privacyverklaring. In grote lijnen is dit [om uw account te beheren, de producten en diensten te leveren die u van ons hebt gevraagd, voor onze legitieme administratieve en zakelijke doeleinden en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen]*. We verzamelen alleen persoonlijke informatie over u voor deze doeleinden en bewaren deze niet langer dan nodig is.

We gebruiken verschillende methoden om informatie over u te verzamelen, die worden uitgelegd in onze volledige privacyverklaring.

We delen uw gegevens alleen zoals beschreven in onze volledige privacyverklaring.

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt. We beperken ook de toegang tot uw persoonlijke gegevens.

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die worden beschreven in onze volledige privacyverklaring. In het bijzonder hebt u onder bepaalde omstandigheden rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke informatie, waaronder het recht om een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u hebben en het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office , de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk).

 

* Dit is slechts een voorbeeldformulering en moet worden aangepast aan uw specifieke omstandigheden.

----------------------------------------------

Verzoek om toestemming voor persoonlijke informatie

We willen gebruik maken van [vul type persoonlijke informatie in; bijv. e-mailadres] naar [vul het doel in waarvoor de persoonlijke informatie zal worden gebruikt; u bijvoorbeeld informatie sturen over soortgelijke producten en diensten].

Gaat u ermee akkoord dat wij deze informatie voor dat doel gebruiken?

 

JA

 

NEE

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door [vul details in over hoe toestemming kan worden ingetrokken].

Lees voor meer informatie onze volledige privacyverklaring op www.aesglobalonline.com/privacy

Als u zich zorgen maakt, kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op gdpr@aesglobalonline.com.

----------------------------------------------

Verzoek om toestemming voor cookies (niet-uitgebreide versie]

Ons gebruik van cookies*

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website te laten werken. We willen ook enkele optionele cookies plaatsen. We zullen deze optionele cookies niet plaatsen, tenzij u ze inschakelt. Kies of deze site optionele cookies mag gebruiken door voor elke categorie hieronder 'Aan' of 'Uit' te selecteren. Als u deze tool gebruikt, wordt er een cookie op uw apparaat geplaatst om uw voorkeuren te onthouden.

Lees voor meer informatie onze volledige privacyverklaring op www.aesglobalonline.com/privacy.

 

Cookievoorkeuren beheren

Opslaan en sluiten

 

Verzoek om toestemming voor cookies [uitgebreide versie]

Ons gebruik van cookies*

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze website te laten werken. We willen ook enkele optionele cookies plaatsen. We zullen deze optionele cookies niet plaatsen, tenzij u ze inschakelt. Kies of deze site optionele cookies mag gebruiken door voor elke categorie hieronder 'Aan' of 'Uit' te selecteren. Als u deze tool gebruikt, wordt er een cookie op uw apparaat geplaatst om uw voorkeuren te onthouden.

Lees voor meer informatie onze volledige privacyverklaring op www.aesglobalonline.com/privacy.

 

Cookievoorkeuren beheren**

Opslaan en sluiten

 

Prestatiecookies

 

 

Op

 

Uit

 

We willen graag cookies plaatsen om ons te helpen onze website te verbeteren door informatie te verzamelen en te rapporteren over hoe u deze gebruikt. Lees voor meer informatie over deze cookies onze volledige privacyverklaring op www.aesglobalonline.com/privacy. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm. Gegevens worden alleen geaggregeerd gebruikt.

 

* Dit is slechts een voorbeeldformulering en een voorbeeldlay-out. Pas het aan uw specifieke omstandigheden aan.

** Stel dit zo in dat klikken op deze tekst het scherm vergroot of verkleint om de onderstaande tekst te onthullen of te verbergen.

Wat te doen met uw document

In dit gedeelte leest u wat u moet doen met uw privacyverklaring en andere kennisgevingen/verzoeken.

 

bottom of page